EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jeden z najfajniejszych i innowacyjnych kierunków studiów w Szczecinie. Dla artystycznych dusz interesujących się wieloma  obszarami sztuki!

© Uniwersytet Szczeciński
Edukacja Artystyczna

Aktualności

Studia II stopnia – ważne informacje

Uwaga, Informacja do wszystkich absolwentów Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pierwszego jak i drugiego stopnia.

Mimo, iż na stronie rekrutacji Uniwersytetu Szczecińskiego w opisie kierunku jest wskazane iż do II stopnia Edukacji Artystycznej „mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia na kierunku edukacja artystyczna (z kontynuacją studiowanego zakresu specjalności)”,  informujemy, że istnieje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia przez osoby legitymujące się dyplomem innego kierunku nauczycielskiego o zbieżnych efektach uczenia się.

W ciągu dwuletnich studiów zdobywacie Państwo dodatkowe kompetencje z zakresu kształcenia plastycznego i technicznego w klasach starszych. Plan zajęć układany będzie w taki sposób aby umożliwić studiowanie również osobom pracującym. Istnieje również możliwość uzupełnienia różnic programowych.

Serdecznie zapraszamy!