EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jeden z najfajniejszych i innowacyjnych kierunków studiów w Szczecinie. Dla artystycznych dusz interesujących się wieloma  obszarami sztuki!

© Uniwersytet Szczeciński
Edukacja Artystyczna

Rekrutacja na studia

Jak zapisać się na studia

Na Edukację Artystyczną?

Rekrutacja 2024/2025
startuje 22 maja

Rekrutacja krok po kroku

Zapisy na studia na rok akademicki 2024/2025 w Uniwersytecie Szczecińskim odbywają się zgodnie z terminarzem rekrutacji (rekrutacja zacznie się w maju) wyłącznie przez internet w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK). W systemie kandydaci dokonują rejestracji i wybierają kierunki, na które chcą aplikować. Poniżej czynności, które należy wykonać, aby poprawnie przejść przez proces rekrutacji:

          a) założyć konto kandydata i uzupełnić niezbędne dane.

Wypełnienie formularza zajmuje zwykle kilkanaście minut. Należy podać podstawowe dane m.in. takie jak imię, nazwisko, obywatelstwo czy numer PESEL, który będzie identyfikatorem kandydata w systemie ERK oraz dane związane z ukończoną szkołą.

          b) wybrać interesujące kandydata kierunki,

         c) wprowadzić wyniki będące podstawą do kwalifikacji (np. wyniki maturalne ),

         d) dokonać opłaty rekrutacyjnej (opłaty można dokonać bez wpisywania wyników).

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł za każdy jeden kierunek studiów. Zapisując się na ten sam kierunek prowadzony w różnych trybach (stacjonarny i niestacjonarny) lub na kilka różnych kierunków Kandydat musi uiścić opłatę za każdy wybrany kierunek (potwierdzenie dowodu wpłaty należy wczytać na koncie kandydata w systemie ERK).

        e) po informacji o kwalifikacji do II etapu zaczytaj dokumenty w wyznaczonym terminie w systemie ERK.

W roku akademickim 2024/2025 nie składamy kompletu dokumentów osobiście ani nie wysyłamy ich pocztą.  Wszystkie wymagane dokumenty należy zaczytać w systemie ERK. Ankietę osobową należy wydrukować, na każdy kierunek studiów, podpisać i zaczytać w systemie. Należy zadbać, aby dokumenty były czytelne.

Jeżeli nie zakwalifikowałeś się do drugiego etapu rekrutacji zaczytaj w systemie ERK podpisane oświadczenie o gotowości podjęcia studiów.

Wyniki rekrutacji

Na podstawie zaczytanego kompletu dokumentów Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje o przyjęciu bądź nie przyjęciu na studia na określonym kierunku w Uniwersytecie Szczecińskim.

Po przyjęciu na studia komplet oryginalnych dokumentów należny przedłożyć w późniejszym możliwym terminie w dziekanacie np. przy odbiorze legitymacji studenckiej.

Progi punktowe i limity

 • Jakie są progi punktowe na poszczególnych kierunkach?

Uniwersytet Szczeciński nie określa minimalnych progów punktowych. Na liście kandydatów do przyjęcia na studia znajdą się osoby, które w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymały największą liczbę punktów. Osoby te są przyjmowane aż do wyczerpania limitu miejsc określonego na dany kierunek.

 • Jaką liczbę punktów miała ostatnia osoba na liście, która dostała się np. na psychologię podczas zeszłorocznej rekrutacji?

Taka informacja nie ma żadnego znaczenia dla tegorocznych kandydatów. W każdym roku liczba punktów, która umożliwia zakwalifikowanie się na studia, zmienia się. Zależy ona m.in. od stopnia trudności matury. Nie należy zatem sugerować się danymi z ubiegłorocznych rekrutacji, bo mogą one być mylące. Z tego względu Uniwersytet Szczeciński nie podaje takich informacji.

Link do kierunku na stronie US:

STUDIA I st: http://kandydaci.usz.edu.pl/edukacja-artystyczna/

STUDIA II st: https://kandydaci.usz.edu.pl/ii-stopien/edukacja-artystyczna-nowosc/

Sprawdź także stronę kandydaci.usz.edu.pl

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji w Uniwersytecie Szczecińskim na rok 2024/2025

Zanim będzie za późno!

STUDIA I stopnia:

Już niebawem podane zostaną tegoroczne terminy

22 maja – 12 lipca 2024

 • 22.05-12.07 – Rejestracja w systemie ERK, wybór kierunku studiów, dokonywanie wpłat  opłaty rekrutacyjnej – I etap.
 • 18.07 – Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.
 • 18-24.07 – Zaczytywanie kompletu dokumentów w systemie ERK dla  kandydatów zakwalifikowanych do II etapu oraz zaczytywanie w systemie ERK oświadczeń o gotowości podjęcia studiów w US w przypadku niezakwalifikowania do II etapu 
 •  30.07 – Sprawdź wyniki

Jeżeli przy pierwszym podejściu nie udało się dostać bo limit miejsc został osiągnięty, Kandydat automatycznie pojawia się na liście rezerwowej. Do 30.07 otrzyma informacje o ewentualnej kwalifikacji do II etapu w ramach zwalnianych miejsc.

22 maja – 12 lipca 2024

 • 22.05-12.07 – Rejestracja w systemie ERK, wybór kierunku studiów, dokonywanie wpłat  opłaty rekrutacyjnej – I etap.
 • 18.07 – Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.
 • 18-24.07 – Zaczytywanie kompletu dokumentów w systemie ERK dla  kandydatów zakwalifikowanych do II etapu oraz zaczytywanie w systemie ERK oświadczeń o gotowości podjęcia studiów w US w przypadku niezakwalifikowania do II etapu 
 •  30.07 – Sprawdź wyniki

 

Jeżeli przy pierwszym podejściu nie udało się dostać bo limit miejsc został osiągnięty, Kandydat automatycznie pojawia się na liście rezerwowej. Do 30.07 otrzyma informacje o ewentualnej kwalifikacji do II etapu w ramach zwalnianych miejsc.

1-13 sierpnia 2024

 • 1-13.08 – Rejestracja w systemie ERK, wybór kierunku studiów, dokonywanie wpłat opłaty rekrutacyjnej – I etap.
 • 19.08 – Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.
 • 19-23.08 – Zaczytywanie kompletu dokumentów w systemie ERK dla  kandydatów zakwalifikowanych do II etapu oraz zaczytywanie w systemie ERK oświadczeń o gotowości podjęcia studiów w US w przypadku niezakwalifikowania do II etapu.
 • 30.08 – Sprawdź wyniki

 

Jeżeli przy pierwszym podejściu nie udało się dostać bo limit miejsc został osiągnięty, Kandydat automatycznie pojawia się na liście rezerwowej. Do 28.08 otrzyma informacje o ewentualnej kwalifikacji do II etapu w ramach zwalnianych miejsc.

03-12 września 2024

 • 03-12.09 – Rejestracja w systemie ERK, wybór kierunku studiów, dokonywanie wpłat   opłaty rekrutacyjnej – I etap.
 • 17.09 – Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.
 • 17-20.09 – Zaczytywanie kompletu dokumentów w systemie ERK dla  kandydatów  zakwalifikowanych do II etapu oraz zaczytywanie w systemie ERK oświadczeń o gotowości podjęcia studiów w US w przypadku niezakwalifikowania do II etapu.
 • 25.09 – Sprawdź wyniki

STUDIA II stopnia:

Już niebawem podane zostaną tegoroczne terminy

22 maja – 13 sierpnia 2024

 • 22.05-13.08– Rejestracja w systemie ERK, wybór kierunku studiów, dokonywanie wpłat  opłaty rekrutacyjnej – I etap.
 • 19.08 – Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.
 • 19-23.08 – Zaczytywanie kompletu dokumentów w systemie ERK dla  kandydatów zakwalifikowanych do II etapu oraz zaczytywanie w systemie ERK oświadczeń o gotowości podjęcia studiów w US w przypadku niezakwalifikowania do II etapu
 •  30.08  – Sprawdź wyniki

Jeżeli przy pierwszym podejściu nie udało się dostać bo limit miejsc został osiągnięty, Kandydat automatycznie pojawia się na liście rezerwowej. Do 28.08 otrzyma informacje o ewentualnej kwalifikacji do II etapu w ramach zwalnianych miejsc.

22 maja – 13 sierpnia 2024

 • 22.05-13.08– Rejestracja w systemie ERK, wybór kierunku studiów, dokonywanie wpłat  opłaty rekrutacyjnej – I etap.
 • 19.08 – Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.
 • 19-23.08 – Zaczytywanie kompletu dokumentów w systemie ERK dla  kandydatów zakwalifikowanych do II etapu oraz zaczytywanie w systemie ERK oświadczeń o gotowości podjęcia studiów w US w przypadku niezakwalifikowania do II etapu
 •  30.08  – Sprawdź wyniki

 

Jeżeli przy pierwszym podejściu nie udało się dostać bo limit miejsc został osiągnięty, Kandydat automatycznie pojawia się na liście rezerwowej. Do 28.08 otrzyma informacje o ewentualnej kwalifikacji do II etapu w ramach zwalnianych miejsc.

03-12 września 2024

 • 03-12.09 – Rejestracja w systemie ERK, wybór kierunku studiów, dokonywanie wpłat opłaty rekrutacyjnej – I etap.
 • 17.09 – Informacja dla kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego do II etapu.
 • 17-20.09 – Zaczytywanie kompletu dokumentów w systemie ERK dla  kandydatów zakwalifikowanych do II etapu oraz zaczytywanie w systemie ERK oświadczeń o gotowości podjęcia studiów w US w przypadku niezakwalifikowania do II etapu.
 • 25.09 – Sprawdź wyniki

Uniwersytet Szczeciński

#MożeszWięcej