STUDIA INNE NIŻ WSZYSTKIEEdukacja artystyczna

I stopień (bez specjalności)

II stopień: DWIE SPECJALNOŚCI

• Nauczyciel przedmiotów artystycznych
• Edukator i kurator sztuki

01art2
01music2
03dance
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2022/05/06-nauczy.png
Aby się rozwijać, społeczeństwo potrzebuje profesjonalnych edukatorów, którzy oprócz wszelakich zręczności w zakresie oraz obycia ze sztuką i kulturą, posiadają kompetencje społeczne – pedagogiczne umożliwiające pracę z drugim człowiekiem.
https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2022/05/05-instru.png
Obecnie znaczącym sposobem zdobywania wiedzy i umiejętności są kursy i szkolenia prywatne. Wyspecjalizowanie się do roli instruktora, czyli osoby przygotowującej innych do określonej pracy, daje możliwość szybkiego zafunkcjonowania na rynku pracy.
https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2020/05/02-naucza.png
Praca artysty to satysfakcja tworzenia rzeczy małych i wielkich posiadających walory dzieł sztuki, form muzycznych, tanecznych lub niezwykłych wytworów rzemiosła. Studia te mogą być wspaniałą platformą do podjęcia własnej działalności artystycznej.
https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2020/05/03-desiga.png
Nabycie podstawowych umiejętności myślenia projektowego może stanowić fundament rozwoju i dalszego kształcenia w kierunku designu zorientowanego nie tylko na formę ale także na aspekty psychologiczno-kulturowe społeczeństwa.
https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2020/05/01-nauka.png
Naukowa działalność to poszukiwanie prawdy, opracowywanie koncepcji, odnajdywanie rozwiązań dla potrzeb bytowych człowieka. Związane są także z rozwojem własnej wiedzy i umiejętności – wspinaniem się po szczeblach stopni naukowych.
https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2020/05/robinson1.png

„Każdy posiada ogromne pokłady kreatywności, które wynikają z faktu bycia człowiekiem. Wyzwanie polega na tym, by je rozwijać”

sir KEN ROBINSON
pedagog, mówca
https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2020/05/van-gogh1.png

„Kiedy słyszysz w głowie głos, który mówi ci – nie potrafisz malować, to właśnie ten moment, kiedy powinieneś stanąć przy sztalugach i stać tam, póki głos nie umilknie”

VINCENT VAN GOGH
malarz
https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2020/05/einsetin1.png

„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona”

ALBERT EINSTEIN
fizyk
https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2020/05/quoist1.png

„Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą”

MICHEL QUOIST
pisarz, duchowny

NOWY KIERUNEKEdukacja artystyczna

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku i oczekiwaniom studentów stworzyliśmy nowoczesny kierunek studiów bazujący na fundamentach wiedzy pedagogicznej, psychologicznej a także na klasycznych i nowoczesnych technologiach plastycznych. Dzięki temu kształcimy fachowca wszechstronnego, którego kompetencje wykraczają poza jedną tylko dziedzinę dając szerokie możliwości zawodowe.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

COROCZNY EVENTPedagogów spotkania ze sztuką

Konwergencja działań twórczych – plastyka, muzyka, literatura, teatr …

https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2020/05/pedaga.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2020/05/artpe5a.png

KOŁO NAUKOWE EDUKACJI PLASTYCZNEJArtPeak

Ucz się doświadczając. Rozwijaj się niezależnie od toku studiów.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

PRZYKŁADOWEPrzedmioty na studiach

TEORIA
Ogólno­akademickie
Psychologia rozwoju
Pedagogika wczesnoszkolna
Socjologiczne podstawy sztuki i edukacji
Historia sztuki
Psychologia ogólna
SPECJALNOŚCIOWE
Plastyka i nauczyciel techniki
Rysunek
Malarstwo
Grafika projektowa
Mechatronika
Techniki rzemiosła artystycznego
SPECJALNOŚCIOWE
Nauczyciel muzyki
Zasady muzyki z metodyką
Dyrygowanie z czytaniem partytur
Harmonia z elementami kompozycji i akompaniamentu
Folklor
Propedeutyka instrumentacji i interpretacji muzycznej
SPECJALNOŚCIOWE
Nauczyciel tańca
Taniec towarzyski
Teatr tańca
Zabawy i ćwiczenia taneczne z metodyką
Wybrane techniki tańca nowoczesnego
Taniec ludowy

Rekrutacja NA ROK
2023/2024
zaczyna się
w 8 MAJA
Zapisz się!

Rekrutacja NA ROK
2023/2024
zaczyna się
w 8 MAJA
Zapisz się!

https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2020/04/pen2.png

ZREALIZOWANEPod okiem naszych wykładowców

studium postaci
prace02
rytmy
prace01
projekt witrażu
subiektywne obserwacje
studium materii
prace03
podróże Pana Kostka
prace04
prace06
prace05
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kolo2.png
panna5a
panna5a-music
panna5a-dance2
https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2020/04/panna5a.png
https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kolo.png
https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kolo3.png
https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2020/05/kolo4.png

ZNAJDŹ NASWydział Nauk Społecznych & Instytut Pedagogiki
Uniwersytetu Szczecińskiego

bt_bb_section_top_section_coverage_image