EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jeden z najfajniejszych i innowacyjnych kierunków studiów w Szczecinie. Dla artystycznych dusz interesujących się wieloma  obszarami sztuki!

© Uniwersytet Szczeciński
Edukacja Artystyczna

Edukacja artystyczna

I stopień (bez specjalności)

II stopień: DWIE SPECJALNOŚCI
• Nauczyciel przedmiotów artystycznych
• Edukator i kurator sztuki

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku i oczekiwaniom studentów stworzyliśmy nowoczesny kierunek studiów bazujący na fundamentach wiedzy pedagogicznej, psychologicznej a także na klasycznych i nowoczesnych technologiach artystycznych. Dzięki temu kształcimy fachowca wszechstronnego, którego kompetencje wykraczają poza jedną tylko dziedzinę nauki dając szerokie możliwości zawodowe.

W 2024 roku innowacyjność kierunku została doceniona Certyfikatem Akredytacyjnym Studia z Przyszłością! 

Edukacja artystyczna

I stopień (bez specjalności)

II stopień: DWIE SPECJALNOŚCI
• Nauczyciel przedmiotów artystycznych
• Edukator i kurator sztuki

Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku i oczekiwaniom studentów stworzyliśmy nowoczesny kierunek studiów bazujący na fundamentach wiedzy pedagogicznej, psychologicznej a także na klasycznych i nowoczesnych technologiach artystycznych. Dzięki temu kształcimy fachowca wszechstronnego, którego kompetencje wykraczają poza jedną tylko dziedzinę nauki dając szerokie możliwości zawodowe.

W 2024 roku innowacyjność kierunku została doceniona Certyfikatem Akredytacyjnym Studia z Przyszłością! 

Uniwersytet Szczeciński

#MożeszWięcej

Przedmioty

wybrane przedmioty na studiach I oraz II stopnia

CO MOŻESZ ROBIĆ PO STUDIACH?

Umiejętności i wiedza przekazywane naszym studentom predysponują ich w przyszłości do pracy w szeroko rozumianej branży edukacji. Rozwijające się społeczeństwo potrzebuje profesjonalnych nauczycieli, którzy oprócz wszelakich zręczności w zakresie technologii artystycznych a także obycia ze sztuką i kulturą posiadają kompetencje społeczne – pedagogiczne umożliwiające pracę z drugim człowiekiem.

Sfera takiej działalności jest bardzo szeroka i obejmuje nauczanie w przestrzeni placówek szkoleniowych oraz instytucji kulturalnych, świetlic środowiskowych, ośrodków szkoleniowych zarówno w zakresie pracy z dziećmi jak i osobami dorosłymi. Po obraniu konkretnej specjalności na studiach, absolwenci mogą także podejmować prace związane z nauczaniem plastyki i techniki, muzyki lub tańca, rzemiosła artystycznego we wszelkich placówkach posiadających uprawnienia szkół publicznych.

Umiejętności i wiedza przekazywane naszym studentom predysponują ich w przyszłości do pracy w szeroko rozumianej branży edukacji. Rozwijające się społeczeństwo potrzebuje profesjonalnych nauczycieli, którzy oprócz wszelakich zręczności w zakresie technologii artystycznych a także obycia ze sztuką i kulturą posiadają kompetencje społeczne – pedagogiczne umożliwiające pracę z drugim człowiekiem.

Sfera takiej działalności jest bardzo szeroka i obejmuje nauczanie w przestrzeni placówek szkoleniowych oraz instytucji kulturalnych, świetlic środowiskowych, ośrodków szkoleniowych zarówno w zakresie pracy z dziećmi jak i osobami dorosłymi. Po obraniu konkretnej specjalności na studiach, absolwenci mogą także podejmować prace związane z nauczaniem plastyki i techniki, muzyki lub tańca, rzemiosła artystycznego we wszelkich placówkach posiadających uprawnienia szkół publicznych.

Tworzenie prezentacji sztuki zakłada realizację określonych celów edukacyjnych, poprzez wykorzystanie odpowiednich środków artystyczno-dydaktycznych adekwatnych do potrzeb, oczekiwań i możliwości rozwojowych konkretnych odbiorców. Dlatego edukacja przez sztukę może przybierać różne formy – wystaw, kursów, warsztatów, eksperymentów twórczych opartych na dobrze ugruntowanej wiedzy nie tylko artystycznej ale także pedagogiczno-psychologicznej.

Wyspecjalizowanie się do roli edukatora, czyli osoby zajmującej się koordynacją i prowadzeniem działań edukacyjnych z określonej dziedziny wiedzy daje możliwość szybkiego zafunkcjonowania na rynku pracy. Czy to w roli kuratora czy też prowadzącego warsztaty artystyczne (wizualne czy muzyczno-ruchowe) w przestrzeniach instytucji kulturalnych.

Zdobyta podczas stadiów wiedza teoretyczna – pedagogiczno-psychologiczna oraz techniczna z zakresu warsztatu w obszarze sztuki daje możliwość szybkiego zafunkcjonowania na rynku pracy w roli szkoleniowca, instruktora czyli osoby udzielającej innym fachowych wskazówek i porad w danym obszarze zawodowym. Obecnie znaczącym sposobem zdobywania wiedzy i umiejętności są kursy i szkolenia prywatne. Wyspecjalizowanie się do roli instruktora daje możliwość prowadzenia kół hobbistycznych, malarskich, graficznych, rzeźbiarskich, modelarskich, komputerowych, zespołów instrumentalnych, wokalnych lub tanecznych. To obszerna nisza rynkowa dająca szerokie możliwości działalności gospodarczej.

Absolwenci mogą zatem szybko pracować na własny rachunek prowadząc kursy i szkolenia, blogi, vlogi, webinary a tym samym przekazując wiedzę za pomocą nowoczesnych technologii.

Oferowane studia mogą być wspaniałą platformą do podjęcia własnej działalności artystycznej. Praca artysty to satysfakcja tworzenia rzeczy małych i wielkich posiadających walory dzieł sztuki lub niezwykłych wytworów rzemiosła artystycznego, grafiki użytkowej, form muzycznych i tanecznych.

Program studiów daje przekrojową wiedzę i umiejętności operowania w różnorodnych mediach i technikach. Rozwinięcie tej, która będzie najbliższa zainteresowaniom studenta zaowocuje w przyszłości wyspecjalizowaniem się w pożądanej na rynku branży. Osoby mające dużo samozaparcia i ambicji odnajdą się we własnej działalności jako niezależni twórcy, a nawet kreatywni przedsiębiorcy – projektanci własnych marek, w zależności od specjalności – graficznych, muzycznych czy tanecznych.

Projektowanie plastyczne, muzyczne czy taneczne – to obszar wymagający wyobraźni i kreatywności. Te ostatnie napędzane są doświadczeniem i wiedzą z różnych dzień nauki w tym  z obszaru teorii, historii i krytyki sztuki oraz z przestrzeni nauk społecznych – pedagogiki, psychologii czy socjologii.

Nabycie podstawowych umiejętności myślenia projektowego może stanowić fundament rozwoju i dalszego kształcenia w kierunku designu zorientowanego nie tylko na formę ale także na aspekty psychologiczno-kulturowe społeczeństwa. Projektowanie usług edukacyjnych jest jednym z takich działań.

Badawcza sfera działalności pedagogicznej, socjologicznej czy artystycznej to obszar dający możliwość eksploracji niezliczonych zjawisk i potrzeb społecznych prowadzących do odnajdywania nowoczesnych rozwiązań w zakresie kultury i sztuki czy metod pracy.

Naukowa działalność to poszukiwanie prawdy, opracowywanie koncepcji, odnajdywanie rozwiązań dla potrzeb bytowych człowieka, wspinanie się po szczeblach stopni naukowych. Naturalną kolejnością obrania takiej drogi są studia II a następnie III stopnia.

Eventy naukowe i artystyczne

Konwergencja działań naukowych i twórczych – plastyka, muzyka, literatura, teatr…

Koła naukowe

Ucz się doświadczając. Rozwijaj się niezależnie od toku studiów.

dark-particle

Aktualności

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Nowe koło naukowe – Artisans

Nowe Koło Naukowe Edukacji Artystycznej - Artisans już działa! W piątek 22 marca odbyło się pierwsze spotkanie!

Wielkanoc!

Wielkanocne życzenia dla wszystkich
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

Nowe koło naukowe – Artisans

Nowe Koło Naukowe Edukacji Artystycznej - Artisans już działa! W piątek 22 marca odbyło się pierwsze spotkanie!

Wielkanoc!

Wielkanocne życzenia dla wszystkich

Dzieci Marzą

Kolejna wystawa, na której przedstawiamy Państwu dzieła, których autorami są dzieci ze szczecińskich szkół.
orange-particle

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

rozpoczyna się 22 maja

Zrealizowane na zajęciach

Wydział Nauk Społecznych US

Instytut Pedagogiki US