EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jeden z najfajniejszych i innowacyjnych kierunków studiów w Szczecinie. Dla artystycznych dusz interesujących się wieloma  obszarami sztuki!

© Uniwersytet Szczeciński
Edukacja Artystyczna

Aktualności

Polscy padewczycy i ich herby

Wystawa Nie tylko Zamoyski: Polscy padewczycy i ich herby przygotowane przez Instytut Poloniki powstała w oparciu o Album Polonicum. Metrykę nacji polskiej w Padwie 1592–1745, którą Instytut Polonika wydał w 2019 roku. Zawarte w księdze historyczne postaci reprezentowały różne rody. Towarzyszyły im niezwykle interesujące, barwne kompozycje heraldyczno-alegoryczne. Pokazane na wystawie prace mają na celu uchwycenie różnych profesji czy stanów społecznych przedstawicieli polsko-litewskiej intelektualnej elity studenckiej. Od świeckich magnatów i szlachciców, przez duchownych, filozofów i teologów po prawników, matematyków, medyków i przedstawicieli innych profesji

Więcej info na stronie Galerii SH.