NOWY KIERUNEK • NOWE SPECJALNOŚCIEdukacja artystyczna

plastyka i nauczyciel techniki • nauczyciel muzyki • nauczyciel tańca
https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2022/06/ed-art.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

KIERUNEK INNY NIŻ WSZYSTKIEEdukacja artystyczna

Współczesny rozwój technologii, informatyki i mediów wywiera znaczny nacisk na wszelkie sfery życia społecznego. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku i oczekiwaniom studentów stworzyliśmy nowoczesny kierunek studiów bazujący na fundamentach wiedzy pedagogicznej, psychologicznej a także na klasycznych i nowoczesnych technologiach artystycznych (plastycznych, muzycznych, tanecznych). Dzięki temu kształcimy fachowca wszechstronnego, którego kompetencje wykraczają poza jedną tylko dziedzinę dając szerokie możliwości zawodowe. Wrażliwość artystyczna, poczucie piękna koreluje z pojęciem dobra. Wiedza, mądrość połączona z umiejętnościami praktycznymi i kreatywnością to cechy nowoczesnego profesjonalisty. Zapraszamy absolwentów szkół średnich i wszystkich, którzy łącząc twórcze pasje z wiedzą chcą się rozwijać i zdobywać nowe kompetencje.

Zwieńczeniem studiów jest (oprócz pracy teoretycznej) opracowanie własnego twórczego portfolio, które służyć mogą jako zaczątek własnej działalności artystycznej, rzemieślniczej lub podstawę do podjęcia studiów (zagranicznych lub krajowych) w przestrzeni branż kreatywnych lub społecznych. Nowością jest tu możliwość wystawiana (dla najlepszych studentów) indywidualnych opinii lub listów polecających w języku angielskim stanowiących często podstawę dalszego kształcenia poza granicami Polski, gdzie oprócz predyspozycji manualnych wielką wagę przykłada się do tzw. kompetencji miękkich, które daje pedagogika (kompetencje społeczne).

Studia I stopnia (3 lata): Specjalności do wyboru

Studiując edukacje artystyczną studenci drugiego roku mogą wybrać jedną z trzech proponowanych specjalności artytycznych:

 • Plastyka i nauczyciel techniki
 • Nauczyciel muzyki
 • Nauczyciel tańca

Pierwszy rok przygotowuje merytorycznie i intelektualnie do wykonywania zawodu szeroko rozumianego nauczyciela/instruktora działań twórczych. Poza kilkoma przedmiotami artystycznymi, tu znajduje się większość przedmiotów teoretycznych: psychologiczno-pedagogicznych, teorii sztuki, podstaw ekonomii itd. Jest to zatem rok bardzo teoretyczny.

Drugi i trzeci rok, poza kilkoma przedmiotami teoretycznymi nastawiony jest na artystyczną praktykę, zarówno w uczelni jak i w ramach praktyk w placówkach zewnętrznych.

Na studiach realizowane są standardy nauczycielskie wg Rozporządzenia Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. poz.1450 z 2.08.2019 r.)

Studia II stopnia (2 lata): Specjalności do wyboru

Studiując edukacje artystyczną studenci mogą wybrać specjalność:

 • Plastyka i technika

Za rok (tj. od roku akademickiego 2024/2025) pojawią się dodatkowe specjalności.

Od pierwszego roku przedmioty artystyczne i teoretyczne rozłożone są semestrami w sposób malejący tj. im bliżej końca studiów tym w semestrach mniej godzin. W piątym semestrze studenci realizują 240 godzin praktyk przewidzianych ramowym planem studiów.

Na studiach –  na specjalności plastyka i technika realizowane są standardy nauczycielskie wg Rozporządzenia Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. poz.1450 z 2.08.2019 r.)

Po ukończeniu studiów II stopnia w tej samej specjalności (realizującej standardy nauczycielskie) z efektami kształcenia tożsamymi ze studiami I stopnia, studenci otrzymują pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela na różnych poziomach edukacyjnych.

Co możesz robić po studiach?

Absolwent kierunku edukacja artystyczna – otrzymuje kompetencje pedagoga (pełne uprawnienia nauczycielskie po ukończeniu kształcenia na studiach I i II stopnia, co jest wymogiem ustawowym) a jednocześnie specjalisty w zakresie wybranej dziedziny sztuki. Oprócz szerokich umiejętności artystycznych wyposażony zostaje w wiedzę społeczno-kulturową, psychologiczną, filozoficzną, pedagogiczną niezbędną do pracy w obszarze kultury i edukacji.

Studia pozwalają na połączenie pasji artystycznych – malarskich, rysunkowych, graficznych, fotograficznych, projektowych, rzemieślniczych, muzycznych i tanecznych z dziedziną nauk społecznych. Tak szerokie kompetencje gwarantują odnalezienie się na rynku pracy jako wszechstronnego fachowca – artysty przygotowanego do pracy z ludźmi.

Ten nowoczesny kierunek umożliwia pracę w charakterze samodzielnego twórcy (eksploratora działań artystycznych). Przygotowuje także do pracy w charakterze nauczyciela plastyki i techniki, muzyki lub tańca w szkołach, ośrodkach szkoleniowych, kulturalnych, placówkach pozaszkolnych. Umiejętności artystyczne i wiedza pedagogiczna gwarantują uzyskanie wykształcenia na najwyższym poziomie.

Absolwent otrzymuje:

 • ogólne umiejętności wypowiedzi artystycznej, i szczegółowe (w zależności od specjalności) w muzyce, tańcu lub w technikach plastycznych (malarstwo, rysunek, grafika warsztatowa, fotografia) z uwzględnieniem krytyki artystycznej;
 • kompetencje do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi;
 • wiedzę dotyczącą zjawisk kulturowych i historii sztuki;
 • umiejętności planowania strategii działań pedagogicznych;
 • umiejętności komunikacji interpersonalnej;
 • wiedzę psychologiczną;
 • portfolio własnej aktywności twórczej predysponującą do podjęcia pracy artystycznej lub studiów II stopnia.
 • umiejętności projektowania, w zależności od specjalności – graficznego, muzycznego czy tanecznego;
 • znajomość technik fotograficznych w zakresie użytkowym – fotografia studyjna, reklamowa, kompozycji, aranżacji, choreografii;
 • znajomości technik rzemiosła artystycznego – modelowanie w masach plastycznych, drewnie, papierze, metalu lub charakteryzacji scenicznej

Po studiach I stopnia (specjalności nauczycielskie) absolwenci zyskują wiedzę pedagogiczną umożliwiającą podjęcie studiów II stopnia dających kwalifikacje do pracy w szkołach publicznych.

Po ukończeniu studiów II stopnia w tej samej specjalności (specjalności nauczycielskiej) co na studiach I stopnia, absolwenci otrzymują pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela na różnych poziomach edukacyjnych. Otrzymanie pełnych kwalifikacji nauczycielskich wiąże się z ukończeniem studiów magisterskich wg Rozporządzenia Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. poz.1450 z 2.08.2019 r.)

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2022/06/06-nauczy-big2.png

CO MOŻESZ ROBIĆ PO STUDIACH

Zostań nauczycielem

Umiejętności i wiedza przekazywane naszym studentom predysponują ich w przyszłości do pracy w szeroko rozumianej branży edukacji. Rozwijające się społeczeństwo potrzebuje profesjonalnych edukatorów, którzy oprócz wszelakich zręczności w zakresie technologii artystycznych a także obycia ze sztuką i kulturą posiadają kompetencje społeczne – pedagogiczne umożliwiające pracę z drugim człowiekiem.

Sfera takiej działalności jest bardzo szeroka i obejmuje nauczanie w przestrzeni placówek szkoleniowych oraz instytucji kulturalnych, świetlic środowiskowych, ośrodków szkoleniowych zarówno w zakresie pracy z dziećmi jak i osobami dorosłymi. Po obraniu konkretnej specjalności na studiach, absolwenci mogą podejmować prace związane z nauczaniem plastyki i techniki, muzyki lub tańca, rzemiosła artystycznego.

https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2022/06/05-instrukt-big2.png

CO MOŻESZ ROBIĆ PO STUDIACH

Zostań instruktorem

Obecnie znaczącym sposobem zdobywania wiedzy i umiejętności są kursy i szkolenia prywatne. Wyspecjalizowanie się do roli instruktora, czyli osoby przygotowującej innych do określonej pracy, daje możliwość prowadzenia kół hobbistycznych, malarskich, graficznych, rzeźbiarskich, modelarskich, komputerowych, zespołów instrumentalnych, wokalnych lub tanecznych. To obszerna nisza rynkowa dająca szerokie możliwości działalności gospodarczej.

Absolwenci mogą zatem szybko pracować na własny rachunek prowadząc kursy i szkolenia, blogi, vlogi, webinary a tym samym przekazując wiedzę za pomocą nowoczesnych technologii.

https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2022/06/02-naucz-big2a.png

CO MOŻESZ ROBIĆ PO STUDIACH

Zostań artystą

Oferowane studia mogą być wspaniałą platformą do podjęcia własnej działalności artystycznej. Praca artysty to satysfakcja tworzenia rzeczy małych i wielkich posiadających walory dzieł sztuki lub niezwykłych wytworów rzemiosła artystycznego, grafiki użytkowej, form muzycznych i tanecznych.

Program studiów daje przekrojową wiedzę i umiejętności operowania w różnorodnych mediach i technikach. Rozwinięcie tej, która będzie najbliższa zainteresowaniom studenta zaowocuje w przyszłości wyspecjalizowaniem się w pożądanej na rynku branży. Osoby mające dużo samozaparcia i ambicji odnajdą się we własnej działalności jako niezależni twórcy, a nawet kreatywni przedsiębiorcy – projektanci własnych marek, w zależności od specjalności – graficznych, muzycznych czy tanecznych.

Po ukończeniu studiów I stopnia można kontynuować drogę pedagogiczno-plastyczną albo kontynuować drogę artystyczną w artystycznych szkołach specjalistycznych (ASP).

https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2022/06/03-desig-big2a.png

CO MOŻESZ ROBIĆ PO STUDIACH

Zostań projektantem

Projektowanie plastyczne, muzyczne czy taneczne – to obszar wymagający wyobraźni i kreatywności. Nabycie podstawowych umiejętności myślenia projektowego, opracowywania koncepcji, idei i technik może stanowić fundament rozwoju i dalszego kształcenia w kierunku zorientowanego nie tylko na formę, ale również uwzględniającego aspekty psychologiczne i kulturowe społeczeństwa.

Absolwenci Edukacji artystycznej mogą w przyszłości doskonale odnaleźć się jako pracownicy różnych agencji kreatywnych.

https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2022/06/01-nauk-big2a.png

CO MOŻESZ ROBIĆ PO STUDIACH

Zostań naukowcem

Badawcza sfera działalności pedagogicznej, socjologicznej czy artystycznej to obszar dający możliwość eksploracji niezliczonych zjawisk i potrzeb społecznych prowadzących do odnajdywania nowoczesnych rozwiązań w zakresie kultury i sztuki czy metod pracy.

Naukowa działalność to poszukiwanie prawdy, opracowywanie koncepcji, odnajdywanie rozwiązań dla potrzeb bytowych człowieka, wspinanie się po szczeblach stopni naukowych. Naturalną kolejnością obrania takiej drogi są studia II a następnie III stopnia.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image