EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jeden z najfajniejszych i innowacyjnych kierunków studiów w Szczecinie. Dla artystycznych dusz interesujących się wieloma  obszarami sztuki!

© Uniwersytet Szczeciński
Edukacja Artystyczna

Aktualności

Druga wystawa końcoworoczna

Wystawa końcoworoczna jest podsumowaniem pracy plastycznej głównie studentów pierwszego i drugiego roku Edukacji Artystycznej oraz zwieńczeniem projektów realizowanych w ramach studiów II stopnia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z Rozszerzoną Edukacją Artystyczną na Wydziale Nauk Społecznych oraz w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dominują realizacje studentów Edukacji Artystycznej z zakresu malarstwa, rysunku, projektowania, fotografii portretowej czy rzeźby itd.

Ograniczenia przestrzenne galerii nie pozwoliły na prezentację innych ciekawych prac z zakresu projektowania plakatu, form wydawniczych, rzemiosła artystycznego, sztuki ziemi. Te jednak doczekają się własnej wystawy, która przewidziana jest na nowy rok akademicki.

Obfitość przedmiotów praktycznych to z jednej strony duże wyzwanie dla studentów z drugiej strony zaś okazja do wzbogacenia swoich umiejętności praktycznych. Istotą zadań na kierunku była analiza szeregu problemów plastycznych oraz technicznych, zrozumienie istotnych zjawisk w sztuce a także nabycie podstawowych umiejętność warsztatowych – plastycznych i technicznych cechujących nowoczesnego nauczyciela.

Zapraszamy do oglądania!

Galeria SH | ul. Krakowska 71-79, Szczecin

Info na Facebooku