Sztuka i studiowanieNa bieżąco

Wszystko co warto wiedzieć, co warto zobaczyć, gdzie warto być
https://edukacja-artystyczna.pl/wp-content/uploads/2020/05/na-biezaco2.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Informacje bieżąceLetnia zabawa fotograficzna dla wszystkich chętnych!

17 sierpnia, 2020by Mikołaj Materne
plakat-zabawa

Zrób zdjęcie i weź udział w wystawie fotograficznej!

 • Letnia zabawa fotograficzna
 • Regulamin
 • Oświadczenie autorstwa

Fotograficzne abstrakcje

Abstrahowanie, z łaciny abstractio znaczy oderwanie. Jest to myślowy proces kreowania pojęć i definicji, w którym odrzucane są elementy konkretne na rzecz ogólnych, ubogich w treść, lecz o szerokim znaczeniu. Umiejętność „oderwania” pojęcia od rzeczywistości sprzyja rozwijaniu idei, odkrywaniu i tworzeniu. Posługiwanie się abstrakcyjnym myśleniem jest więc charakterystyczne dla naukowców, odkrywców czy artystów.

W sztuce abstrakcja była zawsze przedmiotem sporów. Przyjęto, że najbardziej abstrakcyjną ze sztuk jest muzyka. Nie musi ona nic przedstawiać i o niczym opowiadać, a jednak zachwyca słuchacza harmonią dźwięków i tonów. W sztukach plastycznych, mimo prób definiowania, nie udało się jednoznacznie określić granic między sztuką niefiguratywną a figuratywną. Wielu artystów zastanawiało się nawet nad stosownością użycia słowa „abstrakcja” dla nurtu sztuki niefiguratywnej. Picasso mawiał, że nie ma czegoś takiego jak sztuka abstrakcyjna. Wszystkie bowiem działania artysty są przetworzoną rzeczywistością. Przyjmując zaś myślenie, że wszystko co przetworzone jest abstrakcją, można dojść do wniosku, że każde dzieło plastyczne jest abstrakcją.

Michael Seuphor, teoretyk sztuki, malarz i poeta twierdził, iż „sztuka abstrakcyjna jest to wszelka sztuka nie zawierająca żadnych wspomnień, żadnych odsyłaczy do rzeczywistości, niezależnie od tego, czy rzeczywistość była lub nie była punktem wyjścia artysty”. Rudolf Arnheim określał zaś różne stopnie abstrakcji. Uważał,  że artystyczna swoboda daje twórcy możliwość tworzenia mniej lub bardziej oderwanych od rzeczywistości obrazów.

Zadanie:

Przywykliśmy do tego, że fotografowanie jest odwzorowaniem rzeczywistości. Proponujemy, aby w tworzeniu obrazu fotograficznego odrzucić aspekt mimetyczny na rzecz czystej formy i stworzyć dzieło, które bawić będzie harmonią plam, barw, walorów, świateł i cieni.

Zadanie polega na wykonaniu fotografii motywu znalezionego w Państwa otoczeniu ale w taki sposób aby uzyskać obraz abstrakcyjny, niemimetyczny. Szukajcie jakiegoś ciekawego zbliżenia, motywu w kompozycji ukośnej, symetrycznej, otwartej, zamkniętej lub innej. Należy zwracać uwagę na poprawność kompozycji (brak przeładowania form, różnorodność). Wyszukajcie kadru z otaczającej Państwa rzeczywistości i zróbcie zdjęcie, kadrując je w taki sposób aby nikt nie potrafił zidentyfikować co to jest. Mogą być to zdjęcia kolorowe lub czarno białe. Do wykonania fotografii można wykorzystać dowolny aparat fotograficzny, również taki ze smartfona.

Zwieńczeniem zabawy będzie wystawa, którą zorganizujemy w Galerii Szczecina Humanistycznego. Nie przewidujemy nagród i stopniowania lokat, wszyscy, którzy zakwalifikują się do wystawy będą zwycięzcami. Obecność pracy na wystawie potwierdzona będzie stosownym dyplomem.

Do zabawy zapraszamy studentów i pracowników uczelni oraz wszystkich chętnych spoza naszego Alma Mater zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego i mających 16 lat lub więcej.

Regulamin zabawy fotograficznej

 1. Organizatorem zabawy jest Katedra Wczesnej Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego przy współpracy Koła Naukowego ArtPeak.
 2. Tematem fotograficznej zabawy jest „Fotograficzne abstrakcje”.
  Przywykliśmy do tego, że fotografowanie jest odwzorowaniem rzeczywistości. Proponuję aby w tworzeniu obrazu fotograficznego odrzucić aspekt mimetyczny na rzecz czystej formy i stworzyć dzieło, które bawić będzie harmonią plam, barw, walorów, świateł i cieni. Zadanie polega na wykonaniu fotografii motywu znalezionego w Państwa otoczeniu ale w taki sposób aby uzyskać obraz abstrakcyjny, niemimetyczny. Szukajcie jakiegoś ciekawego zbliżenia, motywu w kompozycji ukośnej, symetrycznej, otwartej, zamkniętej lub innej. Należy zwracać uwagę na poprawność kompozycji (brak przeładowania form, różnorodność). Wyszukajcie kadru z otaczającej Państwa rzeczywistości i zróbcie zdjęcie, kadrując je w taki sposób aby nikt nie potrafił zidentyfikować co to jest. Mogą być to zdjęcia kolorowe lub czarno białe. Do wykonania fotografii można wykorzystać dowolny aparat fotograficzny, również taki ze smartfona.
 1. Do zabawy zapraszamy studentów i pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wszystkich chętnych spoza naszego Alma Mater zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego, mających 16 lat lub więcej.
 2. Każdy uczestnik zabawy może przesłać do 3 własnych prac. Pliki powinny być w formacie jpg. Nazwa każdego pliku powinna zaczynać się od nazwiska a później imienia autora zdjęcia (np. kowalska-anna1.jpg)
 3. EDIT: Prace należy przesyłać do 20 października 2020 na adres galeria@whus.pl wraz z krótkim oświadczeniem (skanem lub zdjęciem – oświadczenie do pobrania TUTAJ) o autorstwie.
 4. Zwieńczeniem zabawy będzie wystawa w Galerii Szczecina Humanistycznego. Organizatorzy zabawy nie przewidują nagród materialnych i stopniowania lokat, wszyscy, którzy zakwalifikują się do wystawy będą zwycięzcami. Wystawa otwarta będzie w październiku br (prace ukażą się także w internecie). Obecność pracy na wystawie potwierdzona będzie stosownym dyplomem.
 5. W przypadku gdy prac będzie więcej niż miejsc w galerii, wyboru prac na wystawę dokona powołane jury. Przy wyborze uwzględnione będą: pomysłowość w doborze kadru, jakość estetyczna oraz techniczna nadesłanych prac.
 6. EDIT: Osoby zakwalifikowane na wystawę poinformowane zostaną mailowo do końca października.
 7. Każda osoba zakwalifikowana zobowiązuje się dostarczyć swoją pracę/prace w ciągu 10 dni na wskazany w mailu uniwersytecki adres (wydruki w formacie 50×70 cm). Dostarczone prace powinny być odpowiednio zabezpieczone aby w transporcie nie zostały uszkodzone (złożone, pogięte itd.)
 8. Jury ma prawo wydłużyć termin nadsyłania, informowania lub/i, dostarczania prac biorących udział w zabawie.
 9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Jury i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Jury. W przypadku poświadczenie autorstwa nie swoich prac, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Oświadczenie

Oświadczenie autorstwa do pobrania.

Niezależnie od liczby przesłanych prac, należny wypełnić tylko jeden druk.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

© Uniwersytet Szczeciński, teksty i zdjęcia © podpisanych autorów