EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jeden z najfajniejszych i innowacyjnych kierunków studiów w Szczecinie. Dla artystycznych dusz interesujących się wieloma  obszarami sztuki!

© Uniwersytet Szczeciński
Edukacja Artystyczna

Aktualności

Wystawa końcoworoczna

Sprawozdanie artystyczne z całego roku akademickiego!

Wystawa końcoworoczna jest podsumowaniem pracy plastycznej głównie studentów pierwszego roku Edukacji Artystycznej oraz zwieńczeniem projektów realizowanych w ramach studiów I i II stopnia Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej z Rozszerzoną Edukacją Artystyczną na Wydziale Nauk Społecznych oraz w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Prezentowane są prace z przedmiotów takich jak malarstwo, rysunek, projektowanie, fotografia, grafika, wychowanie estetyczne, technika itd.

W zadaniach studenci podejmowali szereg problemów i wyzwań plastycznych związanych z kompozycją, aranżacją przestrzeni, studium postaci, budowaniem głębi obrazu, analizą światła, cienia a nawet aspektami abstrakcji geometrycznej w nurcie opartu. Istotą zadań była analiza szeregu problemów plastycznych oraz technicznych, zrozumienie istotnych zjawisk w sztuce a także nabycie podstawowych umiejętność warsztatowych – plastycznych i technicznych cechujących nowoczesnego nauczyciela.

Zapraszamy do oglądania!

Galeria SH | ul. Krakowska 71-79, Szczecin

https://www.facebook.com/edukacjaartystycznaszczecin/posts/797525310920942

[Edit: Galeria otwarta jest w piątki godz. piątki, godz. 13-18 oraz soboty i niedziele, godz. 11-16]