EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jeden z najfajniejszych i innowacyjnych kierunków studiów w Szczecinie. Dla artystycznych dusz interesujących się wieloma  obszarami sztuki!

© Uniwersytet Szczeciński
Edukacja Artystyczna

Przedmioty

Rysunek

I stopień: Celem jest nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności z zakresu warsztatu rysownika. Wykształcenie u studentów umiejętności wyrażania rysunkiem zamierzonej idei przy pomocy określonych technik, narzędzi i środków kształtowania obrazu. Zaznajomienie studenta z podstawowymi pojęciami i nazewnictwem związanymi z tworzeniem prac rysunkowych. Wykształcenie postaw świadomego wykorzystywania zasad rysunku we własnej pracy zawodowej

II stopień: Celem jest nabycie przez studenta rozszerzonych umiejętności z zakresu rysunku. Rozwinięcie umiejętności wyrażania poprzez
język rysunkowy treści i znaczeń. Nabycie umiejętności konstruowania metod w zakresie kształcenia rysunku w oparciu o wiedzę metodyczną z tego obszaru. Uzbrojenie studenta w gotowość do wdrażania i rozwijania we własnej pracy artystycznej i artystyczno-dydaktycznej.