EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jeden z najfajniejszych i innowacyjnych kierunków studiów w Szczecinie. Dla artystycznych dusz interesujących się wieloma  obszarami sztuki!

© Uniwersytet Szczeciński
Edukacja Artystyczna

Przedmioty

Psychologia rozwoju

I stopień: Celem jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i problematyką psychologii rozwoju; wyrobienie ujemności nawigowania w w tej przestrzeni; budowanie postaw społecznych gotowych do praktycznego wykorzystania wiedzy z tego zakresu.