EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jeden z najfajniejszych i innowacyjnych kierunków studiów w Szczecinie. Dla artystycznych dusz interesujących się wieloma  obszarami sztuki!

© Uniwersytet Szczeciński
Edukacja Artystyczna

Przedmioty

pedagogika wczesnoszkolna

I stopień: Zapoznanie studentów z celami, zadaniami i funkcjami pedagogiki wczesnoszkolnej jako subdyscypliny pedagogiki. Przygotowanie studentów do stosowania dobrych praktyk przy doborze metod, form i środków pracy edukacyjnej z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym. Wyrobienie u studentów przekonania o konieczności i potrzebie poszanowania godności dziecka w młodszych klasach szkoły podstawowej.