EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jeden z najfajniejszych i innowacyjnych kierunków studiów w Szczecinie. Dla artystycznych dusz interesujących się wieloma  obszarami sztuki!

© Uniwersytet Szczeciński
Edukacja Artystyczna

Przedmioty

Malarstwo

I stopień: Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętność posługiwania się zróżnicowanymi sposobami wyrazu malarskiego, rozwijanie wrażliwości plastycznej w oparciu o percepcje wzrokowa, zdolności organizowania harmonii barw oraz w gotowość do implikowania treści i przekazów w twórczości własnej. Uświadomienie studentowi roli nauczyciela-artysty i wpływu jego wytworów malarskich na kształtowanie postaw estetycznych społeczeństwa.

II stopień: Celem jest nabycie przez studenta rozszerzonych umiejętności z zakresu malarstwa. Rozwinięcie umiejętności wyrażania poprzez
język malarski treści i znaczeń. Nabycie umiejętności konstruowania metod w zakresie kształcenia malarstwa w oparciu
o wiedzę metodyczną z tego obszaru. Uzbrojenie studenta w gotowość do wdrażania i rozwijania we własnej pracy
artystycznej i artystyczno-dydaktycznej nabytej wiedzy i umiejętności z zakresu warsztatu malarskiego i przedmiotowej
metodyki nauczania