EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jeden z najfajniejszych i innowacyjnych kierunków studiów w Szczecinie. Dla artystycznych dusz interesujących się wieloma  obszarami sztuki!

© Uniwersytet Szczeciński
Edukacja Artystyczna

Przedmioty

Instalacje artystyczne

I stopień: Celem przedmiotu jest wykształcenie u studentów twórczego stosunku do otaczającego świata, wyrażanego w artystycznym działaniu, łączącym cele pedagogiczne, artystyczne i rzemieślnicze. Wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności do realizacji zadań artystycznych wykraczających poza ramy sztuki klasycznej.