EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jeden z najfajniejszych i innowacyjnych kierunków studiów w Szczecinie. Dla artystycznych dusz interesujących się wieloma  obszarami sztuki!

© Uniwersytet Szczeciński
Edukacja Artystyczna

Przedmioty

Historia Sztuki

I stopień: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami historii sztuki na przestrzeni wieków (do XX w.) Uwrażliwienie studentów na różne przejawy sztuki, wyposażenie w umiejętności interpretacyjne oraz poszerzenie zakresu ich zainteresowań artystycznych i świadomości estetycznej w obszarze szeroko pojętej kultury i sztuki.

II stopień: Zapoznanie studentów historią i teoriami sztuki związanymi z historii sztuki sztuki współczesnej. Przygotowanie student do gotowości wyrażania swojej wrażliwości na różne przejawy sztuki współczesnej. Opanowanie umiejętności opiniowania efektów działalności artystów współczesnych oraz poszerzenie zakresu ich zainteresowań artystycznych.