EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jeden z najfajniejszych i innowacyjnych kierunków studiów w Szczecinie. Dla artystycznych dusz interesujących się wieloma  obszarami sztuki!

© Uniwersytet Szczeciński
Edukacja Artystyczna

Przedmioty

Folklor z tańcem ludowym

I stopień: Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w elementy regionalizmu i uniwersalizmu w kulturze oraz przedstawienie ich wzajemnego oddziaływania i zależności. Celem jest także uzmysłowienie znaczenie folkloru w dziedzictwie narodowym w tym znaczenia kultury regionu w kształtowaniu tożsamości regionalnej.