EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jeden z najfajniejszych i innowacyjnych kierunków studiów w Szczecinie. Dla artystycznych dusz interesujących się wieloma  obszarami sztuki!

© Uniwersytet Szczeciński
Edukacja Artystyczna

Przedmioty

Dyrygowanie z czytaniem partytur

I stopień: Student zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia zespołów artystycznych w szkolnictwie ogólnokształcącym na każdym poziomie w tym również w klasach I-III i przedszkolnym. Opanowanie techniki dyrygenckiej w zakresie schematów metrycznych, różnic dynamicznych, agogicznych i artykulacyjnych w zakresie podstawowej literatury chóralnej i instrumentalnej z uwzględnieniem literatury dziecięcej oraz gotowość do ich wykorzystania w pracy zawodowej.