EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jeden z najfajniejszych i innowacyjnych kierunków studiów w Szczecinie. Dla artystycznych dusz interesujących się wieloma  obszarami sztuki!

© Uniwersytet Szczeciński
Edukacja Artystyczna

Aktualności

Konferencja od Korczaka do Kulmowej – dziecko i „język wczesnej edukacji”

W dniach 23-24 marca na Wydziale Nauk Społecznych odbyła konferencja związana jest z dziewięćdziesiątą piątą rocznicą urodzin, poetki Joanny Kulmowej, autorki sztuk o Korczaku, i setną rocznicą wydania dylogii Janusza Korczaka (Król Maciuś Pierwszy i Król Maciuś na wyspie bezludnej). Wybór Korczaka i Kulmowej, mistrzów słowa i dialogu pedagogicznego, nie był przypadkowy. Janusz Korczak, walcząc o równe prawa dla dziecka, wprowadził nowy język do literatury dla dzieci. Joanna Kulmowa, wzorem Korczaka, uczyniła dyskurs wychowawczy dyskursem literackim. Oboje odwrócili porządek komunikacji między dzieckiem i dorosłym, powierzając dziecku i jego językowi główną rolę w odrodzeniu duchowym człowieka.

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, adresowana była do pedagogów, psychologów, literaturoznawców, językoznawców, socjologów, wszystkich osób zainteresowanych pedagogiką dziecka i pedagogiką wczesnej edukacji. Konferencja ukazała wpływ pedagogiki, wczesnej edukacji na konwergencję innych dyscyplin społecznych i humanistycznych, unaoczniła jej ogromną wagę, ewidentną użyteczność i spektakularny wpływ na kształtowanie podmiotowości człowieka i jego całożyciowego rozwoju.

Zapraszamy do oglądania!