EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jeden z najfajniejszych i innowacyjnych kierunków studiów w Szczecinie. Dla artystycznych dusz interesujących się wieloma  obszarami sztuki!

© Uniwersytet Szczeciński
Edukacja Artystyczna

Eventy naukowe i artystyczne

STUDIA TO NIE TYLKO NAUKA

Edukacja Artystyczna

To także praktyki, sport, pasja, organizacje studenckie oraz doświadczenie.

Przekonaj się, co może Tobie zaoferować największa uczelnia na Pomorzu Zachodnim.

Niezależnie od możliwości ogólnouniwersyteckich takich jak chór, aktywności sportowe czy koła naukowe, Instytut Pedagogiki i Wydział Nauk Społecznych zapewnia swoim studentom możliwość udziału w różnych eventach z pogranicza nauki i sztuki.

Wysokie wyniki w nauce oraz udział w tych działaniach wpływa na możliwość uzyskania stypendium naukowego JM Rektora, które nieźle może podreperować studenci budżet!

Pedagogów Spotkania ze Sztuką

Pedagogów Spotkania ze Sztuką to seminaria teoretyczne połączone z warsztatami twórczymi z różnych dziedzin sztuki. Przygotowywane są dla studentów pierwszych lat pedagogiki jako wprowadzenie w świat estetyki – humanistycznej wrażliwości na otaczającą nas rzeczywistość. Organizatorem jest Katedra Wczesnej Edukacji wpierana przez studentów ostatnich lat Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Seminarium jest połączeniem działań naukowych z warsztatami artystycznymi.

Corocznie organizowane seminarium naukowo-dydaktyczne ma na celu prowadzenie dyskursu między nauką i sztuką. Ponieważ dzieła artystyczne są częstym natchnieniem i narzędziem pracy pedagoga, dlatego w każdym roku wyznacznikiem treści seminarium staje się ważna rocznica związana z wybitnym twórcą lub instytucją kultury. 

Debata naukowo-dydaktyczna

Początkowo pomysł debat zrodził się jako część projektu dydaktycznego, którego wynikiem był kierunek studiów Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Rozszerzoną Edukacją Artystyczną. To ten Kierunek dał podwaliny do utworzenia samodzielnego kierunku Edukacji Artystycznej. W latach 2021-2022 debaty zarezerwowane były zatem tylko dla studentów Pedagogiki. W 2023 r. rozszerzono je o obecność studentów Edukacji Artystycznej a w 2024 udostępniono wszystkim studentom Wydziału Nauk Społecznych.

Debaty mają na celu wymianę myśli studenckiej w obszarze subiektywnych studenckich zainteresowań. Każdy student lub grupa studencka może przygotować referat i wygłosić go poddając treści swoich tez pod publiczną, merytoryczną dyskusję. Dzięki temu student może pokazać swój punkt widzenia, zaproponować zmiany w określonym obszarze życia społecznego, pochwalić się swoimi zainteresowaniami.

 

Forum Kół Naukowych

Forum Kół Naukowych to przede wszystkim sposób na integrację kół naukowych i organizacji studenckich działających na Wydziale Nauk Społecznych. Jest to stworzenie przestrzeni do wymiany pomysłów doświadczeń i oraz dyskusji nad ich przyszłością i rozwojem.

Forum wspiera aktywność naukową, dydaktyczną i kreatywność studentów. Spotkania zawsze są pełne dyskusji, rozmów o możliwej współpracy różnych studenckich organizacji oraz przyczynkiem do wspólnego wypracowania najlepszych rozwiązań na istniejące problemy! Studenci zrzeszeni w tematycznych Kołach Naukowych mają głos aby przedstawić swoje zainteresowania naukowe, rozwijanie niezależnie do toku i rodzaju podjętych przez nich studiów.

Uniwersytet Szczeciński

#MożeszWięcej