EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jeden z najfajniejszych i innowacyjnych kierunków studiów w Szczecinie. Dla artystycznych dusz interesujących się wieloma  obszarami sztuki!

© Uniwersytet Szczeciński
Edukacja Artystyczna

Aktualności

Fotograficzne „Markery tożsamości”

Od 2 lutego w Galerii SH można podziwiać nowe prace. Wystawa zakończy się uroczystym finiszem 7 marca. Przygotowana wystawa Markery tożsamości jest zwieńczeniem trzech projektów dydaktycznych „Znaki zodiaku”, „Postacie z bajek” oraz „Mój herb” zrealizowanych ze studentami Instytutu Pedagogiki w pracowni twórczej resocjalizacji pod kierunkiem dr hab. Huberta Kupca, prof. US i dr Moniki Zięciak.

W ramach przeprowadzonych projektów dydaktycznych studenci Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej oraz Edukacji Artystycznej nabywali wiedzę z zakresu fotografii studyjnej, doskonalili umiejętność obsługi sprzętu fotograficznego i uczyli się cyfrowej obróbki zdjęć. Mieli również możliwość rozwijania swojej kreatywności oraz pracy z modelem na planie zdjęciowym.

Wybór tematyki zdjęć wykonanych w ramach warsztatów powstał w wyniku dyskusji nad arte-terapeutycznymi walorami fotografii, które studenci będą potrafili wykorzystywać w swojej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie projekty łączy zaproszenie do autorefleksji i wyrażania przez fotografię źródeł oraz mocnych stron tożsamości ich autorów. Wcielanie się w postacie z bajek, z którymi w dzieciństwie utożsamiali się studenci stało się pretekstem do retrospekcyjnej eksploracji zakodowanych w podświadomości markerów aktualnej tożsamości. Intelektualna analiza znaków zodiaku posłużyła z kolei najpierw rozpoznawaniu przez studentów, a następnie ekspresji wizualnej swoich najbardziej archetypicznych cech charakteru. Zdjęcia składające się na indywidualne herby są symboliczną narracją o wydarzeniach, czynnościach i cechach, które stanowią rdzeń tożsamości, dzięki którym potrafią dzisiaj dzielnie stawiać czoła przeciwnością losu.

Biorąc pod uwagę, że budowanie własnej tożsamości jest jednym z najważniejszy zadań rozwojowych człowieka (zwłaszcza w okresie dorastania), warto uwrażliwiać przyszłych pedagogów na tę kwestię, aby umieli w przyszłości wspierać w tym trudnym procesie swoich podopiecznych, wykorzystując do tego fotografię – medium o kluczowym znaczeniu w kulturze wizualnej. Tego rodzaju działania edukacyjne znajdują swoje uzasadnienie także w koncepcji twórczej resocjalizacji, która postuluje dążenie do zmiany tożsamości dewiacyjnej na tożsamość aprobowaną społecznie za pomocą angażowania nieletnich w działalność twórczą, także fotograficzną.

Kuratorzy wystawy:
dr hab. Hubert Kupiec, prof. US
dr Monika Zięciak

Kurator Galerii SH: Mikołaj Materne

tekst. H. Kupiec

Zapraszamy do oglądania!

Galeria SH | ul. Krakowska 71-79, Szczecin